Forecasting Release 2019.06.01

In de nieuwe release van Forecasting zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Trendeffect in de forecast geminimaliseerd
  • Nieuw invoerscherm voor zgn. ‘change points’
  • Orderdetails opvraag vanuit dashboard
  • Inzicht in uitgevoerde forecastberekeningen
  • Realtime forecastberekeningen
  • Diverse technische verbeteringen & bugfixes

Trendeffect in de forecast geminimaliseerd

In veel gevallen blijken de trend-effecten op artikelniveau niet betrouwbaar of werden deze door het voorspelmodel over een te korte periode bepaald. In de huidige versie van het voorspelmodel zijn deze trend-effecten geminimaliseerd. Voor een toekomstige versie gaan we opnieuw naar dit effect kijken.

Nieuw invoerscherm voor zgn. ‘change points’

Om de toekomst goed te kunnen voorspellen het verleden juist te kunnen interpreteren is er een nieuw scherm ‘Change points’ ontwikkelt. In dit scherm is het mogelijk om per klant, per locatie en/of per artikel vanaf een bepaalde datum een factor toe te passen. Dit bij bijvoorbeeld distributiewijzigingen of prijsverhogingen. Het daadwerkelijke rekenen met de change points zit in één van de volgende releases.

Orderdetails opvraag vanuit dashboard

Op het dashboard worden de 10 meest recente orders getoond. Deze zijn nu ook te selecteren waarna, via de knop ‘Info’, de orderregels en de geplande laaddatum op te vragen zijn.

Inzicht in uitgevoerde forecastberekeningen

Vanaf deze release is er een nieuw scherm ‘Calculations’ beschikbaar. In dit scherm is de status van de forecastberekeningen te raadplegen. Als een berekening niet lukt, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van data, is dat hier terug te vinden.

Realtime forecastberekeningen

Bij het aanpassen van het voorspelmodel, de referentielocatie of het referentieartikel wordt nu direct het voorspelmodel gestart om de forecast opnieuw te berekeningen op basis van de nieuwe gegevens. Deze aangepaste voorspelling is vervolgens binnen enkele minuten beschikbaar.

Diverse technische verbeteringen & bugfixes

Naast bovenstaande zijn er ook diverse kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is de performance van de verwerking van berichten verbeterd, wordt het uitsluiten van dagen voortaan direct goed opgeslagen en zijn er enkele kleine bugs opgelost in het promotiescherm.