Forecasting Release 2019.07.01

In de nieuwe release van Forecasting zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Introductie nieuw forecastmodel
  • Betere forecast voor artikelen die niet op ieder ordermoment worden besteld
  • Makkelijker testen met recente gegevens
  • De opschoning van verstuurde berichten vanuit CSB is geactiveerd
  • Diverse technische verbeteringen & bugfixes

Introductie nieuw forecastmodel

In deze release zal de eerste versie van een nieuw Supplybrain forecasting model op de achtergrond gaan meedraaien. Dit model moet op termijn het huidige “forecasting 1.0” model gaan vervangen. Het Supplybrain model is anders van opzet. Eerst wordt een weekvoorspelling gemaakt die daarna op basis van historische informatie over de dagen wordt verdeeld. Door uit te gaan van een weekwaarde is de verwachting dat dit model op termijn stabieler zal zijn dan het huidige model. Extra voordeel is dat dit model ook een goede voorspelling levert bij wijzigingen in orderschema’s. De modulaire opbouw maakt het daarnaast later mogelijk om bij weinig historie meer van groepsinformatie gebruik te maken. Deze groepen worden dan zelf door het model op basis van historie bepaald.

Betere forecast voor artikelen die niet op ieder ordermoment worden besteld

Er zijn artikelen die niet op ieder ordermoment worden besteld. Deze dagen worden nu als 0 meegenomen in de realisatie. Daardoor wordt de voorspelling voor deze artikelen nu lager en neemt de forecast kwaliteit toe. Dit probleem kwam vooral voor bij afroeporders.

Makkelijker testen met recente gegevens

Een kopie van de productieberichten wordt naar de testomgeving gestuurd. Dit maakt het makkelijker mogelijk om met recente gegevens schermen en algoritmes te testen. Dit draagt daardoor bij aan betere software en minder nazorg.

De opschoning van verstuurde berichten vanuit CSB is geactiveerd

Oude berichten worden na enige tijd verwijderd. Daardoor voorkomen we dat servers vollopen en het berichtenverkeer van CSB naar Supplybrain stagneert.

Diverse technische verbeteringen & bugfixes

Naast bovenstaande zijn er ook diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en er zijn enkele kleine bugs opgelost in het promotiescherm.