Forecasting Release 2019.09.03

In deze nieuwe release van Forecasting is de volgende verbetering doorgevoerd:

  • Verbetering promotieverdeelmechanisme

Verbetering promotieverdeelmechanisme

Het verdeelmechanisme dat het opgegeven promotievolume verdeelt over de promotiedagen en dagen voorafgaand aan promoties is verbeterd. Bij weinig historie ontstond er in de oude versie een hoge piek op de eerste dinsdag van de promotie. De nieuwe methode zorgt, ook bij weinig historie, voor een gelijkmatigere spreiding over de dagen.