Forecasting Release 2020.02.01

In deze nieuwe release van Forecasting zijn enkele verbeteringen doorgevoerd:

  • Forecast wordt direct gewijzigd na aanpassen van delivery moments.
  • Groene lijn op juiste niveau in changepoint scherm
  • Gebruikershandleiding bijgewerkt
  • Nu ook mogelijk om model aan item te koppelen als locatie-item tijdvak in toekomst ligt
  • Layout problemen opgelost
  • Wijzigen model bij locatie gaat nu ook goed voor modellen onderaan en bovenaan in lijst
  • Verbeterde sortering in forecast calculatie scherm
  • Kleine verbeteringen

Forecast direct gewijzigd na aanpassen van delivery moments

Indien een delivery moment wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd dan wordt vanaf nu direct een herberekening van alle voorspellingen bij de betreffende locatie gestart. Binnen enkele minuten is het resultaat zichtbaar. Tot nu toe moest je hier een dag op wachten.

Groene lijn op juiste niveau in changepoint scherm

In het changepoint scherm werd de groene lijn voor de realisatie soms een factor te hoog weergegeven. Vanaf nu geeft de lijn de juiste waarde weer.

Gebruikershandleiding bijgewerkt

Ontbrekende schermen toegevoegd. Plaatjes bijgewerkt vanwege het gewijzigde menu. Extra toelichting toegevoegd ten aanzien van de betekenis van “delivery date” en voor het gebruik van referentie artikelen. Handleiding is nu in PDF-formaat. Dat maakt downloaden sneller.

Nu ook mogelijk om model aan item te koppelen als locatie-item tijdvak in toekomst ligt

Voor nieuwe artikelen voor een locatie wil je vooraf al een afwijkend model kunnen kiezen. Dat kan vanaf nu.

Layout problemen opgelost

Er waren wat layout problemen in het dashboard en het demand forecast scherm waarbij prompts over velden heen liepen en lijnen en grafieken niet op de juiste plaats stonden. Die problemen zijn opgelost.

Wijzigen model bij locatie gaat nu ook goed voor modellen onderaan en bovenaan in lijst

De trekpijl voor de selectie van een nieuw model werkte niet altijd goed indien je een model onderaan of bovenaan van de lijst selecteerde.

Verbeterde sortering in forecast calculatie scherm

Waarschuwingen en foutmeldingen staan nu standaard in de sortering bovenaan.

Kleine verbeteringen

Technische verbeteringen om de gebruikerservaring te verbeteren.