Forecasting Release 2020.05.01

In deze release van Forecasting zijn veel ingrijpende verbeteringen doorgevoerd:

  • Dashboard aangepast.
  • KPI-alerts toegevoegd.
  • Verbeterde schermen voor ODC (Delivery moments en Delivery schedule).
  • Route informatie in Supplybrain wordt automatisch bijgewerkt.
  • Functionaliteit voor deelorders en orders met voorinformatie .
  • Verbeterd mechanisme om het promotievolume te verdelen over de promotiedagen en de dagen voorafgaand aan de promotie.
  • Verbeterd scherm voor het onderhouden van promoties.
  • Mogelijkheid om vanuit een bestand historiedagen uit te sluiten.

Dashboard aangepast.

Het dashboard bestaat nu uit tabbladen. Customer service ziet nu het tijdstip waarop de orders in Supplybrain voor het laatst zijn bijgewerkt. De handleiding en de release notes staan op een apart tabblad.

De planners zien daarnaast een extra tabblad met KPI-alerts, de status van de diverse interfaces en in staafdiagrammen inzicht in de overige af te handelen alerts.

KPI-alerts toegevoegd.

Een nieuw algoritme geeft aan voor welke artikelen de forecast in de laatste 7 orders of dagen meer dan een bepaalde factor afweek van de realisatie. Deze alerts worden rechts bij de alerts en op het dashboard getoond.

Verbeterde schermen voor ODC (Delivery moments en Delivery schedule).

Diverse aanpassingen aan de schermen die de invoer moeten vergemakkelijken en beter inzicht geven in de actuele status van de schema’s en momenten. Daarnaast is het nu mogelijk om de getoonde data naar een csv-bestand te exporteren.

Route informatie in Supplybrain wordt automatisch bijgewerkt

Als er in CSB een nieuwe route wordt aangemaakt dan is deze de volgende dag zichtbaar in Supplybrain. Oude routes worden als ze niet meer aan een schema of moment zijn gekoppeld na 1 week uit Supplybrain verwijderd.

Functionaliteit voor deelorders en orders met voorinformatie

Indien een order in CSB is aangemerkt als “initieel nieuw artikel” of “initieel promo” dan worden deze hoeveelheden leidend in de forecast maar gaat Supplybrain wel door met het voorspellen van de andere artikelen van het betreffende aflevermoment.

Indien een order in CSB is aangemerkt als “Artikel extreme hoeveelheid” of “Prognoses & Vooraankondigingen” dan worden deze hoeveelheden in de Externe Demand Forecast zichtbaar in Supplybrain. Deze Externe Demand Forecast overruled de eigen Supplybrain forecast.

Verbeterd mechanisme om het promotievolume te verdelen over de promotiedagen en de dagen voorafgaand aan de promotie.

Het promotievolume wordt vanaf nu beter verdeeld over de dagen voorafgaand en tijdens de promotie. De prognose kan niet meer lager dan regulier worden.

Verbeterd scherm voor het onderhouden van promoties.

Bij invoer van een promotie is nu per artikel zichtbaar wat de reguliere voorspelling tijdens de promotie zou zijn geweest. Daarnaast de mogelijkheid toegevoegd om promoties te dupliceren of in één in zijn geheel te verwijderen

Mogelijkheid om vanuit een bestand historiedagen uit te sluiten.

Het is nu mogelijk om historiedagen uit te sluiten door een bestand met artikel-datum combinaties te laden.