Forecasting Release 2020.09.06

• 3207: Forecast alerts komen nu niet terug als er in de afgelopen 14 dagen (instelbaar) een vergelijkbare alert was.
De nieuwe alertafwijking mag niet meer dan 10% (instelbaar) hoger zijn dan de oude.
• 1806: Suggesties om voor een artikel-locatie een ander model te kiezen worden vanaf nu ook als alert getoond.
• 3055: Nieuwe alert. Planner krijgt een EDF alert indien de SDF meer dan een bepaalde waarde afwijkt van
de Supplybrain forecast.
• 3172: Lege SDF-waarde als 0 gebruiken.
• 3330: Gebruiker CS krijgt vanaf nu geen foutmelding meer bij wegklikken van een holiday alert.