Forecasting Release 2020.10.01

• 3287: Failed calculations en calculation warnings worden vanaf nu ook getoond als alert. Zo ben je sneller en makkelijker
op de hoogte van gefaalde berekeningen.
• 3308: Bij nieuwe artikelen was de forecast van artikelen bij gebruik van het model Forecasting 2.0 in de eerste week vaak te laag.
Dat probleem is nu opgelost.
• 3337: Status forecast in export bleef hangen op forecast indien er een deelorder was geplaatst en er na het inmiddels verstreken
ordermoment geen reguliere order meer binnenkwam. Vanaf nu wordt de status in dit geval zoals gewenst “Order”.