Forecasting Release 2021.02.04

• 3893: Via een centrale instelling kan er nu voor gekozen worden om meer toekomst te tonen in de tabel van het Demand Forecast scherm.
• 3892: Een EDF kan nu ook worden ingelezen op basis van de GTIN’s van artikelen en (optioneel) door Supplybrain worden gekoppeld aan de juiste locatie. **
• 3833: Export van de forecast in Hillebrand formaat aangepast. Promo-indicatie en standaardafwijking worden nu ook gevuld. **
• 3894: Na een DELFOR van Delhaize worden de orders vanaf nu vrijwel direct zichtbaar in het Demand Forecast Scherm.*

*) alleen voor toepassing voor Hoogesteger
**) alleen van toepassing voor AD Inbound LogisticsForecasting Release 2021.02.03

• Probleem bij verwerken DELFOR-berichten opgelost
• Verbetering doorgevoerd in het verzenden van berichten van Forecasting naar VMI. Als je in Forecasting een in VMI onbekende locatie op “VMI-orders” zet dan kan dat vanaf nu niet meer tot een blokkade leiden.
• Forecast kan nu ook in “Hillebrand” formaat worden geëxporteerd*

*) nvt voor Hoogesteger


Forecasting Release 2021.02.02

• Trekpijl voor gebruikersinstellingen achter naam werkt nu ook als er alerts open staan.
• Alerts worden nu ook getoond als er gebruik wordt gemaakt van single-sign-on.


Forecasting Release 2021.02.01

• Aanpassingen om de DELFOR’s van Delhaize goed te kunnen verwerken. GTIN van artikelen beschikbaar.
• Voorbereidingen voor single-sign-on.
• Bij reguliere export geen data van Delhaize op VMI inleerlocatie.
• Meldingen midden boven aan op scherm in plaats van onderaan.


Forecasting Release 2021.01.01

• 3765: Oplossing voor probleem met orderstatus expired op woensdag 13-01-2021. Vanaf nu is het zo dat als er een deelorder wordt ingevoerd terwijl het ordermoment als is verstreken de status wordt gewijzigd in “ORDERED” en niet op “EXPIRED” blijft hangen.
• 3728: Taart op het dashboard geeft nu weer altijd het aantal artikelen met een forecast KPI alert en niet het aantal artikelen waar de berekening is stukgelopen.
• 3719: Juist gebruik van logistiek surplus percentage bij klantenorder locaties.
• 3753: Stoppen met bijwerken forecast als de (promo) order binnen is.
• 3754: Al een deelorder voor een promotie binnenkomt dat dit aantal aftrekken van het nog te verdelen promotiesurplus.
• 3714: Forecasting is nu klaar om de DELFOR’s van Delhaize te verwerken. Die gaan we gebruiken als Delhaize overgaat naar VMI.


Forecasting Release 2020.12.01

• 3332: Gewijzigde promoverdeling voor niet VMI-klanten. Het promo surplus wordt op het eerste moment
gezet en daarna op een slimme manier doorgeschoven.
• 3603: In model comparison zie je nu realisatie (ook 0) bij momenten in de huidige week of de toekomst als alle
momenten in die week de status “ORDERED” hebben
• 3602: Planner kan ook een download maken van delivery moments.
• 3601: Verbetering in demand graph. Alleen realisatie tonen als de dag compleet is.
• 3595: Dagelijkse backup van Forecast versturen via mail.
• 3707: EDF alerts kijkt exact aantal dagen vooruit ipv eerste dagen waarop EDF niet wordt gevolgd.


Forecasting Release 2020.12.00

• 3708: Order veld in Demand tabel werd grijs, wit en dan weer grijs igv deelorder terwijl er geen reguliere order wordt ontvangen.
Vanaf nu wordt ook in deze speciale situatie de juiste status weergegeven.
• Parameteraanpassing: In de wachtrij van VMI worden forecasts verwerkt. Maximaal 50 per keer.
Aantal is verhoogd naar maximaal 2000 per keer


Forecasting Release 2020.11.04

• 3578: Klantnummer en naam toegevoegd aan export forecast XL bestand.
• 3159: Gebruiker met rol sales kan nu ook zoeken op land in “Holidays” scherm.
• 3575: Bij volgen van de EDF wordt de EDF vanaf nu als forecast getoond in de demand graph.
• Parameter aanpassing: Vanaf nu een forecast alert als de totale afwijking groter is dan 200 ipv 100. (Parameter aanpassing: FC_MIN_ABS_DEVIATION)


Forecasting Release 2020.11.03

• 3536: Promotieverdeling houdt vanaf nu goed rekening met de afzetaandelen van de locaties bij een klant. Bij nieuwe locaties wordt naar het aandeel van de referentielocatie gekeken.
• 3544: Geen EDF alert meer als volgen aanstaat